. máš to! ". Toto video je tak inšpirujúce!. Pôvodne začala Aisha Ronniger Papergirl je projekt, ktorý sa odohráva od roku 2006 - billboard companies in lebanon. Papierové umenie je distribuované nič netušiacim ľudí okolo Berlína prostredníctvom cyklistov. Umelci predkladajú prácu z celého sveta (nič digitálne) a umenie je zviazané v skupinách po 10-15 kusoch, takže každá role má jedinečný sortiment práce. Stačí sledovať video, vysvetľuje to lepšie!. Termín na predloženie návrhov je 17. júna.

cez: . )