Kevin Russ / A Travelling Photographer (16. ) Kevin Russ cestuje po Spojených štátoch fotografovaním s iPhone a žije prevažne v aute. Myslím, že to nie je v skutočnosti toto všetko jedinečné, ale je to celkom dobré. Tento malý dokument o ňom stojí za pozornosť, pozri nižšie!

instagram - hardline 3 matrix fiyat. com / kevinruss

kevinruss. Tumblr. com