opencall-thespace02 (16. )

Vedúci pre všetkých vás umelcov a dizajnérov vonku, Vesmír hľadá originálne, prelomové nápady pre ľudí skúsenosti na mobilných telefónoch a tabletiek. Akýkoľvek umelca nad 18 rokov odkiaľkoľvek na svete môže požiadať.

Vesmír je slobodný verejný priestor, nezisková verejná služba pre umelcov a divákov po celom svete, ktorú zriadil BBC a Rada pre umenie Anglicka.

Úspešné nápady budú vybrané a požiadané o ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu. Nielen, že budú víťazi priestorov ponúkať platenú províziu, ale aj on-line platformu na publikovanie svojej práce, ale tiež získajú podporu pre odbornú prípravu a mentorstvo, ktorá pomôže rozvíjať ich odborné znalosti - luxury south american trips.

Open Space Call # TheSpaceOC sa končí 14. novembra 2014. Ak máte záujem o túto prácu: Â http: // www. Vesmír. org / opencall

Pozrite si video nižšie

.

Zobraziť komentáre
.